לוגו  

main fish

דגי מים מתוקים

משפחה: סטינגריי (Dasyatidae)

הסטיגנריי זנב כלב. סטגינריי ממשפחת הסטיגנרים.

משפחה: סטינגריי (Dasyatidae)

סטגינריי טייגר. סטיגנריי ממשפחת הסטיגנרים.

משפחה: סטינגריי (Dasyatidae)

סטיגנריי נהר קוצני. סטינגריי משפחת הסטיגנרים.

משפחה: סטינגריי (Dasyatidae)

הסטיגנריי סג'ה. הסטיגנגריי סג'ה ממשפחת הסטיגנרים/טריגונים.

משפחה: סטינגריי (Dasyatidae)

סטיגנריי ריקולטה. משפחת הסטיגנרים/טריגונים. 

משפחה: סטינגריי (Dasyatidae)

סטינגריי אטלנטי נקרא גם סטיגנריי פלורידה. הוא ממשפחת הסטיגנרים/טריגונים.

משפחה: סטינגריי (Dasyatidae)

הסטינגריי אפריסיו. דג ממשפחת הסטנגרים.

משפחה: סטינגריי (Dasyatidae)

הסטיגנריי גוליית. ממשפחת סטיגנרים/טריגונים.

לחץ כאן בכדי לשאול בפורום !

במקרה של טעות או דג חסר- לחץ כאן !